Giç yagşy hormatly agzalar! Türkmenlerde köp gabat gelyan hadysalarymyn biri de özüni yakyanlar ya da asyanlar bolup duryar... Obalarda hasam köp eşidilyar. Naçe yüregin jyzlasa da elinden gelyan zat yok.. Gullukda, yada birine aşyk bolup bir zatlar içyanlere dünya dar gelyan bolmagy mümkin.. Ya da adamsy azar berenligi üçin yekeje yoly ölmek diyip hasaplayanlara name diyersiniz.. Elbetde olarynam içi yanyandyr.. Yöne olaryn özlerini öldürmekleri ya da galan ömürlerine mayyp yaşamaklary bize nahili tasir edyar.. kiçijik wagtym \"yanan gelinler\" diyen kitaby okadym (awtory yadyma düşenok) we esasan gyzlaryn toydan önki durmuşlary barada ullakan tapawut bardygyna göz yetirdim.Gepin gysgasy munun yaly zatlaryn asyl sebapleri name we nadip önüne geçip bolar ..ya da Bu tema hakynda sizin goşjak zatlarynyz ...

Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir