Salam talyplar.com-yñ hormatlanýan we hormatlanmaýan agzalary,myhmanlary!
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün teswirleriñ birinde gözüm düşdi,ýagny öñküler ýaly konferensiýa geçirailaýse diýipdir käbir agzalar. Özüm hem pikirlenip ýördim.


Konferensiýanyñ başlaýan wagty - 22:00
Gatnaşmak isleseñiz şu aşakdaky belgi bilen habarlaşyp goşulyp bilersiñiz.

Mr_arsen.(+99361480547)

Täzelikler, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir