Aslynda bu meniñ öz oylap tapan zadym däl,yöne munuñ özi bashga bir gürrüñ. Geliñ erteki düzeliñ... Her kim özünden öñkiniñ yzyny dowam edip bir zatlar goshsun. (yurekgysgynjam bolmasyn,gulkuncrak bolsa gowy). Herkimiñ fantaziýasyny barlarys. Bashlaly: Bir bar eken,bir yok eken...

Köneler, Tupan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir