gurbangul sen name sonky dowur hich zat yazman dine okayan. Gelde goshulda bize. Ya utanyanmy?

Köneler, bmw525 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir