soygi cantapandyr bedene sogilmesiyniy bilene soygi umut bolandyr herkime soymesiyni bilene gozelgyza yazykly byr hat okadym talyplar sitesiynda ne özimiy tutabildiym ne gozumi şerefsiziyn byrryy hat yzypolan gozelgyz adyyna gozelgyzza yazyklyy hattyy tohmet ediyp yazypolan o şerefsyz tohmetediypta gozelgyzyn 4 eri war diyendiyr özümün gozelgyza yazan boldigim haty şoov ediyp reklam yapndyr. kuldayn utanmaz allahtan kormaz şerefsiyz gozelgyzzay byr özür karzyn bolayndyr özima day byr dayak karzyn bolandyr gün bola harman bola orhan a karzyny tolemezden hiçkim goçen olmady bu aleymden seynda yazgylarynyn hasabyny töleyeceksiyn men orhanysaym er yada geç alarym. talyplar..com da yazyyazgan pekçok degrliy karyndaşlarym hemmenizay salam bolsiyn

Köneler, trabzonlu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir