Garry dayza agtyjagyna yuzlenyar: - myratjan, seret "düt-düt". Agtyjagy: - yokhow ene, bu nissan patrol 4x ahyry. )))

Köneler, Tupan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir