Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!. Öñden bäri TM CELL(Altyn Asyr)-yñ bahalary barada bir topar maglumatlar bloglarda ýazylylypdy. Ýöne açyk we anyk maglumatlar giñishleýin düshündirilmändi. Men shu gün gazet okap otyrkam, "Türkmenistan" gazetinde TM CELL-iñ nyrhlary barada bu maglumatlary okadym we siz bilen paýlashaýyn diýdim. Içimizde bahalary bilmän info tapman ýörenlerimiz bardyr, ine sholara kömek höküminde shu blogda TM CELL-iñ nyrhlary hakda giñishleýin(jañlar, wideo jañlar, sms, mms, gprs, 2G, 3G w.sh.m) we anyk bahalaryny hakda maglumat goýjak. MTC(tm) barada-da azajyk özümiñ bilýän infolarymy ýerleshdirjek. TM CELL barada: GSM-den GSM-e çykysh jañlar (TM CELL ulgamy), bir minut üçin - 0,10 manat GSM-den GSM- girish jañlar (TM CELL ulgamy), bir minut üçin - 0,00 manat GSM- den shähere we shäherara aragatnashyk ulgamyna çykysh jañlar, bir minut üçin - 0,12 manat GSM-e ähli girish jañlar (GSM TM CELL ulgamyndan bashga), bir minut üçin - 0,12 manat SMS hyzmatlary (bir SMS üçin) - 0,08 manat Wideo jañlar ähli ugurlary boýunça (çykysh we girish jañlar halkara jañlaryndan bashga), bir minut üçin - 0,20 manat Ulgamyñ içinde girish jañlary - 0,00 manat MMS hyzmatyny birikdirmek - 0,00 manat Bir çykysh MMS hyzmaty üçin (TM CELL ulgamy we bashga operatoryñ ulgamyna), - 0,20 manat GPRS hyzmaty: 1 M/baýt, (göwrümli maglumat üçin) - 0,20 manat Jañlar 4 sekunt wagtdan soñ nyrhlandyrylýar. Soñky sekuntlar 1 minut gepleshik hökmünde nyrhlandyrylýar. Täze nyrhlarymyzy birikdirilende minimal hyzmatlarynyñ sanawy: 2G - Standart nyrhy üçin: 1. Ulgama birikdirmek - 0,00 manat 2. SIM-karta üçin - 3,00 manat 3. Abonent tölegi - 2,00 manat 4. Shäherara aragatnashygy çykysh koduny birikdirmek - 0,00 manat 5. SMS hyzmatyny birikdirmek - 0,00 manat 6. Belgini anyklamak hyzmatyny birikdirmek - 1,17 manat Jemi hyzmatlar paketi üçin - 6,17 manat 2G - Standart nyrhynda GPRS hyzmatyny ulanmak hem mümkindir (birikdirmek 5 manat) 3G - Internet nyrhy üçin: 1. Ulgama birikdirmek - 0,00 manat 2. SIM-karta üçin - 3,00 manat 3. Abonent tölegi - 2,00 manat 4. Shäherara aragatnashyga çykysh koduny birikdirmek - 0,00 manat 5. SMS hyzmatyny birikdirmek - 0,00 manat 6. Belgini anyklamak hyzmatyny birikdirmek - 1,17 manat 7. GPRS hyzmatyny birikdirmek - 5,00 manat 8. 1 G/baýt maglumat üçin töleg - 70.00 manat Jemi hyzmatlar paketi üçin - 81,17 manat Ähli nyrhlar GBSS-i bilen görkezilen. Habarlashmak üçin telefon belgileri: 39-88-26, 39-27-67. MTC (tm) barada: Eger MTC (tm) ulanýan bolsañyz, ýörite özüniñ resmi saýtlary bar: www.mts.tm ýa-da wap.mts.tm. Shu ýerlerlerden MTC (tm)-yñ tariflary, hyzmatlary, nyrhlary barada giñishleýin tanyshyp bilersiñiz. "MTC hasabym" - bu bolsa MTC nomeriñizdäki hasabyñy görüp we dolandyryp(*131# jañ aýlaýañyz, parol gelýär. paroly sho linkdäki öz ýazmaly ýerine ýazýañyz, ashagynda nomeriñizi ýazýañyz soñ öz hasabyñyzy internediñ üstünden dolandyryp bilýäñiz. *131# jañ aýlap parol almak mugtdyr.) bilersiñiz! Copyright © Rowshen-Jm 09.08.2010

Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir