näme üçin turkmenistanly yigitler eýranly türkmen gyzlar bilen durmuşa çykmyýarlar bu yer gözel gyzlar bar bir aýlanyň men zyýan gazanmadym

Köneler, irioglan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir