Maña maslahat beriñ. Meniñ bir tan$ymyñ hala$ýan gyzy bar 2sem biri birini söýýär ýöne oglanyñ ene atasy biri biri bilen durmu$ gurmalaryna razy däl oglanam olaryñ sözünden geçip bilenok.Indi olar näme etmeli?

Köneler, dilya87 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir