Süýtden taýýarlanýan önüm atlary:motal we sargan.
Gawundan taýýarlanýan önüm atlary:sök we ijän
Medeni Miras kitapda bar eken manysy näme zat ol düşündirip beräýiňde

Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir