Salam agzalar! Men öñem aýdypdym ,näme meseläñ bardygyny.Ýagny Agzalar menýusy tapylmady diýýä icine girseñ .Ondan başgada Myhman depderi gostewoy aktiwatsiýa edilmedik diýýä.
@TrustOrg haýyşy boýunça suratlaram goýjakdym ýöne bolanok

Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir