Salam agzalar! Men size soragjygym barda welin shuny uyship jözäyeliñ! 2012 de ahyrzaman bolarmykaray? Suña her kim öz pikirini aydaysa! Menä gorkup ugradym!

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir