Salam agzalar! Men size soragjygym barda welin shuny uyship jözäyeliñ! 2012 de ahyrzaman bolarmykaray? Suña her kim öz pikirini aydaysa! Menä gorkup ugradym!

Köneler, Rahip tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir