Yagysh däl, sensizlik yagdy meniñ gijelerime, islärdim ömür boyy señ bilen bile gecirmek, Maña söygülim diyme, hey söygem bir satylarmy? Bu dünyäde sheyle kanun pulsuzam bir söygi bolarmy? Her kim diydi oglum ,bu gyz senden bir gün ayyrlar, Ynanmadym , ynanmagam islemedim aydanlarna, Sen islediñ almadymmy? Söy diydiñ söymedimmi? Gel diydiñ gelmedimmi? Bagytlymysyñ shu wagt? Bashgasy aldy yerimi ,bolmaz könesi yaly, Hany meñzeshim yokdyla kime calyshdyñ sen meni? Eger bu daman göz yashlarym, deñiz bolup aksady . Uly daglañ bashynda ,seni söyyän diyip yazardy!

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir