ey hemmamiz agenta geçip konferensiya açalymy dostalr, doganlar, joralar, name diyyaniz, sükki, melli, cwetty, jükki, kappy, totty (tottyny özüm goşaryn), enayja, yatdan çykaranlarym bolsa sizem koroçe

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir