ey hemmamiz agenta geçip konferensiya açalymy dostalr, doganlar, joralar, name diyyaniz, sükki, melli, cwetty, jükki, kappy, totty (tottyny özüm goşaryn), enayja, yatdan çykaranlarym bolsa sizem koroçe

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir