Agzalar men sizden 4-5-6-7 sanlaryny ayryp goşup isläniňizi edip bilersiňiz ýöne şol sanlaryň hemmesini ulanyp 28 sanyny çykarmagyñyzy isleyan matematikler geliň hany goreliň!❔❓❔

Bilim, Hercai tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir