hormatly talyplar we agzalar. bu sayt birwagtlar türkmenlering dürli temalaryng töwereginde gyzykly pikir alyşyan sayty wezipesini yeine yetiryardi. şolbir wagtyng özünde agzasy hem-de okuyjusy juda kandi.yene-de bir bellemeli zat yazylyan yazgylar temasy boyunça aktual we agramlydy. indi görüp otursam juda ownapdyr. agzalaram pytrapdyr.bolanlaram namynasyp yazgylar yazyarlar. muny saytyng maksady we geçen yoly bilen dengeşdirip bolmajak dereje hasaplayaryn. mening pikirimçe bu yerde reforma geçirmeli.gerek bolsa admini hem çalyşmaly.ya-da onung özi bilini berk guşap sayty ozalky yagdayyna getirmek üçin gayrat etmeli. ozalky agzalaram yene-de ozalkylary yaly gyzykly we manyly yazgylary bilen gaydyp gelmeli.

Köneler, ýadan. tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir