UK-de okamak isleýänlere

Britanýaň Aşgabatdaky ilçihanasy 8 fewral 2011 neýtralny turkmenistan gazedinde bildiriş beripdir

2011-2012 okuw ýylynda master okamak isleýänlere çiwning (chevening) stipendiýäsy k]megi bilen okamaga teklip edýär.
gyzyklanýan türkmen ýaşlary peýdalansynlar
www.chevening.fco.gov.uk/cheveningapplications/ca start/aspx

Dowamy »

733 3
Köneler, 9 years ago


Medenýet inst girmek üçin

Slm talyplar.comdakylar. Medenýet instituta girmek üçin gerekli sorgnamalary nähili tapmaly hemem giriş ekzamenine nähili taýýarlanmaly.kömek edip biljek barmy?

Dowamy »

1378 8
Köneler, 9 years ago


Türkmenistanda Aýdym Saz

Slm agzalar we myhmanlar.geliň azajygam bolsa häzirki türkmen aýdym-saz sungaty barada pikir alyşalyň.menä seredýän welin şu wagt Türkmenistanda milli ýada öz maňlaý deri bilen aýdym-saz öndürýän bardyr öýdemmok.estrada aýdymlarynyň hemmesi diýen ýaly ogurlyk sazlaram şeýle.diňleseň gaharyň gelýär.milli aýdymlarymyz azajyk öz-özüni saklap gelýän...

Dowamy »

962 0
Köneler, 10 years ago