salam! elleship salamlashmak nirden nadip gelip chykypdyr?

Köneler, hakykat1 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir