///usher/// agzamyz barada menem bilmek isleýän senem özüň barada bir zatlar yazyşdyr.tanaly seni kardeşim.

Köneler, turkiye tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir