Salam oglanlar ve gyzlar menina bir derdim bar çözmage yardam berersiniz diyip umyt edyan:-) men yaman yalta:D sapaklarymy sonky güne taşlayan egzamenden bir gün ön guyrygy basylan pişige menzap eylak beylak ylgap başlayan sapak okajak bolup şpargalka tayyarlap:) bilyan okamaly velin hiç kitabyn başyna geçmegi başaramok kitabyn başyna geçenson arkayyn :-) şu derdin üstesinden gelmek üçin name maslahat berip bilersiniz?

Köneler, sezar tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir