Salam talyplar.com. Yany bir habar eshitdim orta mekdeplerde Ruhnama sapagy ayrylypdyr. Ana shol chynmyka?sizem sonun yaly zatlary eshitdinizmi? Shu mekdepde okanynyzda Ruhnama dersini halayardynyzmy? Eger halayan yada halamayan bolsanyz name uchin? Shu wagt shol dersin ayrylmagyny gowneyarsinizmi? Name uchin? Shu hakynda pikirlerinizi yazaysanyz:)

Köneler, Bagul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir