salam türkmen talyplary.in sonky yazgymdan son türkmenistan watanymy söyyan oglanryn kandigine gaty guwandym.ilki okamaga gelen wagytlarym yzyma gidesim gelenokdy yöne şutayda watanymyzy özünden önde tutyan oglanlaryn bardygy meni eziz watanymyn gowylaşjakdygyna mende uly umyt döretdi.dogrymy aytsam şuwagta çenli okuwymy gutarman watanymyzyn gowlaşmagyna garaşdym yöne son pikir edip otyrsam gowylaşdyrjak oglanlar gyzlaryn bizdigine göz yetirdim we diplomymy almak üçin üniversitete arza berdim.işşallasa awgustda ata watanyma doly gelyan.men yaly köp oglaryn hem şeyle yagdayda gezip yörendiklerini bilyan we hemmenizi ata watanymyza çagyryaryn.şeyle pikirli oglanlar gyzlar bolsak birleşip yeke yumruk bolsak edip bilmejek zadymyz yokmyka diyyaný

Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir