Muhacir agzamyz bugün 20 yaşaýar. Oňa men hem dost, hem talyparyň agzasy hökmünde Alladan uzyn, haýyrly, gyzykly, keýpli we bereketli ömür dileýän. Durmuşuňda saňa keýp berjek ýar, göwnünden turujy bir kär dileýän.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir