1.Biz adamlaryn ozune gora bolup baslayas, diymek bizi uytgetyan durmus dal-de, adamlar eken.
***
2.Menin yuregimi yaralamankan pikirlen, ol yerde sen yasayarsyn.
***
3.Seni bagtly edip blijek zatlar hakda pikirlen, halayan zadynyzy edin. Ozunizi gowy duyyan adamlar bilen bolun we dine size garasylyan yerlere gidin .
***
4.Gadyr bilmek, yitireninden son aglamak dal-de, yanynda bar wagty ony berk gujaklamakdyr.
***
5.Men mana gerekli bolan hemme bagtyn, sen yylgyrsynda gizlenip yatandygny bilyan.
***
6.Haram bir soygiden, halal yalnyzlyk yagsydyr.
***
7.Gynanma seni agladan, bir gun hokman aglar.
***
8.Owadan yuz garar we bedenem uytgar, yone owadan yurek sol bir owadanlygyna galar.
***
9.Guycli bol, cunki dasyndakylar guycsizligine begenyar.
***
10.Gurlemani owrendinmi diymek ulanypsyn, dymmany owrendinmi diymek akyllanypsyn.

unis berip okanynyz ucin minetdar!!
halan bolsanyz like+

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir