Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 27-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-27-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Jeksparro atly agzamyzyň "Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin beçebazlygy näletleýär" diýen mowzugy.
501gezek görülen.
2-nji orunda, @Jeksparro atly agzamyzyň "Biwepa 18+" atly mowzugy
431gezek görülen.
3-nji orunda, Ýenede @Jeksparro agzamyzyň "Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslam näme üçin aýaly urmaklygy emr edýär?" atly mowzugy.
247gezek görülen.
4-nji orunda, Wah ýenede @Jeksparro atly agzamyzyň "Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Allatagalanyñ bardygy subut edildimi" atly mowzugy.
237gezek görülen.
5-nji orunda, @Rakuten atly agzamyzyň "Baýram krem hakynda goşgy (degişme äheñinde)" diýen mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
234gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalaryň 3-ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň "Harammy ýada Halal" atly mowzugy.
20gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň "Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin beçebazlygy näletleýär" atly mowzugy.
19gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Umman atly agzamyzyň "Kakama gutlaň" atly mowzugy.
7gezek jogaplandy

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň 3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 7sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @12.
2-nji orunda 7sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - @Jeksparro.
3-nji orunumyzy hem 7sany mowzuk bilen eýelemegi başaran agzalarymyzyň biri - @Perhat Sabirovv.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Jeksparro.
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Perhat Sabirovv.
Iň köp mowzuk açan hem - @12.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir