Salam gowymy ýagdaýlaryňyz hormatly talyplar saýtynyň agzalary men siz den sorajak bolýan zadym,
Classic Visa karta pul geçirmek üçin aňsadyrak ýolaryny bilýäňizmi dostlar kyn görmeseňiz eger bilýän bolsaňyz kömek edäýiň,
Agza bolup bilmeýän agzalar arasynda bilýän bar bolsa IMO NOMERIMA ÝAZAÝYŇ +99362351817 Öňünden sagboluň dostlar ??? !!!

Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir