Habary okamak üçin bas Belki habary dün okanynyň bardyr. Men okamadyklar üçin bäri goýaýyn diýdim. Habarda Türkmenistanda bir türk bilen tanyşyp durmuşa çykan bir Türkmen aýal barada.

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir