Agzalar,salam! Bu yazgym bilen,talyplara \"com back\" edyan:) Men bu gun pravamy aldym,begenjimi ichime sygdyryp bilman,talyplara-da yazyan:)) Indi ishime ozum gidip bilyaan. Kopiniz uchin adaty zat yalydyr prava almak,namesine begenya diyyansizem,yone fransiyada prava almak uchin itin gorgusini gormeli. Birinjiden, gaty gymmat,1000-1500 yevro aralygynda; ikinjiden,teoriya hem-de praktika ekzamenlerinin kriteriyalary kyn,birinji gezekden alyan adam az(dine 48% adam bir gezekden alya statistika boyuncha);her gezek teoriya yada praktika ekzameninden yikilanda gaytadan sapak almaly,gaytadan avtomekdebe yazylmaly,sheylelik bilen prava ayryp goyan pulun iki essesi gerek bolya. sheyle kynlygy hemem gymmatlygy uchin fransuzlaryn ozem yevropanyn beyleki ansadrak hemem arzanrak prava alyp bolyan yurtlaryna gidip gechip gelyaler.

Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir