Agaç ýapragy guramasyn,
Gyzyl güller solmasyn.
Tutanyňyz altyn bolsun,
Geýjegiňiz täze bolsun.
Iyjegiňiz süýji bolsun,
Aljagyňyz alkyş bolsun.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun,
Maşgalaňyz agzybir bolsun.
Durmuşyňyz owadan bolsun,
Her günki eden doga-dilegleriňiz Allaň dergähinde kabul bolsun.
Gurban bayramyňyz hem gutly bolsun!!!

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir