salam gadyrly agzalar men barik agza bolanyma bir hepde yaly boldy emma mende gelyan okayan herkim bir zat barada yazgy yazyar mende synanshmak isleyan bolanok belki mowzuk belli bolsa hasda ansat düşjek yaly bolup dur.men diymek isleyan zadym içinizden biriniz umuman bu terde nameler barada yazyp biljegimi aytsa mende öran şat bolaryn. kömeginize garaşyan!? maslahatynyz?

Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir