Howwa, bu gün abadan daýzañ gyzy Merjene goňşy obadan gudaçylyga geldiler. Myhmany gowy garşy aldyk,habarynam aldyk. Tanamaýan yerimiz, tanamaýan adamlarymyz bolansoň sorap-idäp göreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi. seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bile bu gudalyñ ugryna cykdym. bardyk gonsy oba,sorap-idesek-" gül yaly masgala. ejesi suyt satyar,kakasy bn ogly ise gidip-gelip duran arassa icmeyan cekmeyan gowy masgaladyr, yone yekeje aýby bardyr-olam garypdyrlar diydiler. Heeeýýýýý garyplygam indi aýyp boldymyy???

Çeşme - talyplar.com/posts/20925

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir