Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris! Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler. Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp çykarsyňyz-da:)

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir