Salam gowymy dostlar araňyzda Samyun wan diýen derman kimde bar nireden tapsa bolýar satyn almakçy nähili peýdalary bar bilýän bolsaňyz aýdaýyň

Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir