Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary .Eger siz täsirli goşgylary gyzykly hekaýalary we gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda eserler.weebly.com web saýtyna çagyrýaryn .Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarowyň döredijilik dünýäsine syýahat edersiňiz .Onda näme mähribanlar okamak sizden gyzykly maglumatlary ýetirmek bizden bolsun.

Habarlaşmak üçin

tel nom +993 65 22 89 52
imo +993 65 22 89 52
gmail. gerceknazar96@gmail.com
sayt; eserler.weebly.com

saýta şu salgy boýunça girip bilersiňiz .

https://eserler.weebly.com

Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir