Jynsy gatnaşyklarda islegiñiz güýçlimi ýa-da pesmi?

Pynhan gijeleriñiziñ pynhan syrly gatnaşyklaryny jübütdeş ýaşlar öz işjeñliklerine görä geçirip lezzet alýarlar. Olaryñ käbiri öz jübütdeş ýoldaşlarynyñ jynsy gatnaşykda işjeñliginiñ pesligini, şowly geçmeýändiginden birahat bolýarlar. Eger bu şeýle bolsa siz ilki bilen gyzgynjak suwda suwa düşüñ. Gyzgyn suw sizi gowşadar we ýakyndan çemeleşmegiñizde uly kömegi deger. Gyzgyn suwuñ täsirine ynanmarsyñyz. Hammamda partnýoruñyz bilen bilelikde suwa düşmegiñiz has gowydyr.
Soñra bilelikde jübütdeşiñiz bilen seks hakda gürrüñ ediñ, düşünişiñ, bu sizi ýakynlaşmaga höwes döreder we jynsy islegleriñizi artdyrar. Aşa semremekden uzak duruñ. Semizlikden horlanmak jynsy hereketiñizi artdyrar. Bir az semizlik testosteron islegleriñizi artdyrar. Şeýlelikde jynsy islegiñiz hem köpeler. Ýulaf we çinko içgileri hem testosteron islegini köpeldýändir. Soñra bilelikde şokolad iýiñ. Sizi şokoladyñ koloriýasy jynsy höwesligiñizi güýçlendirer.
Planyñyzy we programmañalaryñyzy soña goýuñ. Gyzgyn mähirli seredişmäñiz, gyssagly alýan demleriñiz sizi biri-biriñize has golaýlaşdyrar. Bir bulgur papatýa çaýdan içiñ. Taýyn boluñ we terapiýany ýadyñyza salyñ. Onuñ göwne hoş, aýdan sözleri size ýarar.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir