Ol bütin dünýa oziniň döredijiligi, söygi hakda ýazan eserleri arkaly tanalan ol, 56 ýaşynda öziniň doglan güninde aradan çykan. Ol kim?

Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir