goýun itler hakda ýazaýyn diýip ýördüm. tagtabazarly bir dostum hakyky goyun itin cagasyny bereyin diyipdi.. ayratinliklary name? nace barmakly bolmaly eyle beyle diyyaler?! garaz shu owadan akylly haywan hakda bilyanlerimizi paylashalin ..

Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir