Youtube indi turkmenlere ogry diyyan yer. Adamlar, biz bir zat etmeli bu bizin aydymchylarymyzyn bashga adamlaryn aydymlaryny ogurlamakda. Hemmishe turkmenler barada dine gowy gepleri on eshidyadim... in Orta Aziyanyn ichindaki bir hali adamkarchilige dushunyan milletlerin biri Turkmenler... mana sheyle birnache turistler aytdylar we ozumem bilyan. Shu youtube klipleri goyyan agzalar name uchin eger bilyan bolsalar onda ogurlanan klipleri goyyalar? Name gerek bize ogurlanan aydymlary dinlemek we son bashga milletlerden hapa sozleri eshitmek, okamak? Youtube Turkmen klipleri goyyan agazalar! Sizden hayysh, eger klipdaki aydymlar ogurlanan bolsalar onda goymanlar olary Youtube... biz gorman gecheli beyle ogurlyklary... Men pikirimche....

Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir