Bir bendäň başyna gelipbiljek in erbet zatlardan biri... (terjime etmage ýaltandym)

22 yaşındaki İngiliz genç kız, nişanlısı ve annesini aynı yatakta yakaladı. Cep telefonuyla olayın fotoğraflarını çekip, ibret olsun diye Facebook’a koydu

İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Shelley Buddington, belki de bir genç kızın başına gelebilecek en kötü deneyimi yaşadı. Geçen hafta okuldan sonra sürpriz yapmak için haber...

Dowamy »

2068 4
Köneler, 11 years ago


Neşe käwägt şeýdaýýa...

bir adam agşam işden gaty yadap çykýada öýüne barýaka gaty ýadaym bir hamam girip gowy ýumşaýyn diýip ýolda öňün çykan bir hamama girýä. içeri girip göbek taşynyň üstünde ýatyp ýatyp meýmiräp başlaýa. hamamdada özünden başga ýene iki kişi bar ýöne olaram neşe çekip otyrlar, bulam olan ýanyna barýada bir iki gezek çekýa neşedende aý neşaniz gowy däl...

Dowamy »

1363 7
Köneler, 11 years ago