hindistan bilen baglansykly soraglarynyz bolsa arkayin cekinman berip bilersiniz men ozum maryly yagny bayramalili ugrum inlis dili we edebiyaty

Köneler, jankaka tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir