hemmaňiziň ýetip gelen bitaraplyk we talyplar(!) güni baýramyňyz gutly bolsun,gutly mübärek bolsun, hemmaňize okuwyňuzda işiňizde üstünlik arzuw edýän janyňyz sag başyňyz dik bolsun!!

Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir