Salam Nohurlar nädip gelip cykan maña aydayynda. Taryhyny

Sorag-jogap, Piška tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir