Salam dostlar,

Adamlar nahili terbiyede yetishen bolsa durmusham shona görämikä diyyän. Adamlar gowy bolsa durmusham ajap yada tersi.

Halal gazanmasalar bereket yok durmushda. Ahlak peselyar. Durmusham öz hasabyny yöredyär. Isle gowulyk, isle yamanlyk et bugün bolmasa ertir hasaby chykyar ya ir ya gich.

Adamlar haram gazanja ymtylsa onda kyyamat gopdy diyse bolyar.

Halas bolmak köp puly haram yoldan ogurlap bir bendänin hakyna girip gazanmakda hich däl. Halas bolmak halal gazanmakda. Allahyn sana beren ukuplaryny ulanyp halal gazanmaly. Shonda durmusham gowy.

Indi döwür üytgedi. Önki orslaryn sistemasyndaky yaman endikler bn yashap bolanok. Yenil haram gazanmak, öz türkmenleri soymak yaly yaman düshünjeler gowulyga getirenok.

Sizem pikirlerinizi paylashyn ildeshler.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir