Nureddin Kesearkajynyñ ,,Aramyzda milliard yyllar" atly bu tasin shygry Adamyñ caksiz duygysy bilen onuñ fiziki hereketini deñeshdiryar. Shahyryñ pikirice,iki adamyñ arasyndaky yeke adim real aralyk ynsan duygysynyñ hyyaly uzaklygynyñ milliard yyllar olcegine dogry gelyar. Eysem,bu ahwal namani añladyar? Meniñce,shahyr ashakdaky real hem hyyal ( duygy bilen ) alamatlaryny deñeshdirme gornushunde alyp, iki adamyñ maddy hem ruhy yakynlygy sazlashmasa biri-birine jismi yakynlygynyñ peydasy yok, ruhy golaylyk gerek diyen ideany beryar. Iki adamyñ ( ashyk,magshugyñ ) bir-birine mylayym ruhy ymtylyshy bolmasa, olaryñ gatnashygy, yone bir,gorer goze dostlyk ya ashyk-magshuklyk gornushuni gorkezyar-de galyberyar. Ol yagday hem real durmush-yashayyshyñ hasiyetine bap gelyar. Bashga yagdayy añlatmayarmyka diyyan. Hawa, her bir adamyñ ruhy dunyasi ozbashdak hyyaly alem. Gowun shalygy-gedalygy saylamayar. Ynsan kalby onuñ duyp mekan-mesgeni. Gownuñ mertebesem,namysam, buysanjam, berkararlygam,hasratam, bir ahwala-yagdaya garaysham... meñzesh. Yone olaryñ duygy netijeleriniñ gonugyan ugry kopulenc, hawa, kopulenc capraz geliberyar. Ynha, goshgydaky liriki gahryman bilen onuñ hemrasynyñ haysydyr bir zada, yaki, kop zada garayshy bir-birine dogry gelmeyar. Ger haysy oz gelen netijesiniñ howandary bolmaga calyshyar. Bir adim gowre yakynlygynyñ peydasy az. Olaryñ ruhy arenasy milliard yyllaryñ uzaklyk olcegi bilen biri-birinden dashlashyberyar. Yanyndakyñ gownune degaymek howpundan elheder edyan liriki gahryman ozunuñ godegrak gylygynyñ barlygyny yanjap-yanjap yatlap gecyar. Onuñ oz godekligini agzamasy diñe shonuñ ucinmika?! Yok,yeke onuñ ucin dal. Meniñce, liriki gahryman haysy bir zat barada bolsa-da, garshysynyñka hormat goymak bilen, yanyndaky isle dosty bolsun, isle halashyany bolsun, oz gelyan netijesinde berk durjagyny añladyana meñzeyar. Goshgy gowy
Gara Yolly

Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir