gadyrly agzalar, sizin pikirinizce turkmen bolmagyn bir ayratynlygy barmy? bar bolsa nameler olar? \"men turkmen\" diyip gaysharlyp gezip bilyan bolsanyz, muny bir ustunlik hokmunde gorup bilyan bolsanyz muna sebap name? shu soraglara oz jogaplarynyzy yazsanyz. men ozum bilemok sholar yaly zat. nace yyl bari ozumin milletcilik duygymyn pesdigini bilyan. watanymy soyyan, gidip ona hyzmat etmek isleyan we etjegem nesip bolsa. bashga yerde watanyma erbet soz hem aytdyrmaryn. bu bashga gurrun. men ayratyn turkmen bolmagyn mana name gazandyryanyny bilemok. shuny lider atly agzanyn beyleki bir temada yazanlaryny gorup yazmak isledim. bashda ol sonam beyleki agzalar pikirlerinizi yazsanyz begenerin.

Köneler, diwana tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir