Bir medik talyp, amerikda saz eshidishinizi barlap beryan programmany yazypdyr. men ozuminkini barlap gordim. olam ~ 80% ashgynda boldy :) 100% bolan bolsa onda men hazir Pavarotti, Bakh yaly bolardym. ;) Koroche, kim barlap gorjek bolsa onda Flash 8 ya-da 9 programmasy bolmaly. Programma sheylerak : siz birnache saza gulak asyanyz, son saylayanyz haysysy kirlirak bolsa. belki bashgacha, yatdan chykdy. ol sayta hemme instruktsiyalar yazykly, inlis dilinde. ozam 6-8 minutlyk test. saz eshidishini barlap gor son netijesini barik yazynlar. gaty gyzykly bilmek, birden aramyzda Bakh, Pavorotti otyr!?

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir