Hälki sananlammyzyň arasyndan-a Notbugy saýladyk. Indi notbugyň haýsy markasy gowyka? dell, samsung, hp, soni waio, toshibo we başgalar... Men bir dükandan soradym welin iň arzany Samsung diýdi. Näme üçindigini bilemok diýdi. Hemme işem beýlekiler ýaly ýerine ýetirýär diýdi. Garaz 400-500 dollara 4 ýadroly notbuklar bar diýdi. Haýsy marka amatlyka?

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir