NAZENIN 1)Gozel bolmak ucin bu syrly alem, Tukenmez yollara dusen nazenin. Perinin suraty menzinde galan, Melekden zyyada beser nazenin. 2)Sen seretsen, derya towun cozmermi! Yazlar sana bar guluni dozmezmi! Eger gorse yyldyz kimin gozlerni, Satlyk dogup, gamlar yasar,nazenin 3)Ata sozlerinden pahimler icen, Enesinin ellerinden syr acan, Gul yuzune gam inmesin hic hacan, Yylgyrmasan, gije duser, nazenin. 4)Bir yigidin ezeldaki soyesi, Nazarlaryn goyazydyr, goyazy, Bolawergin at abrayyn eyesi, Adam agzy suytde biser, nazenin. 5)Bagul menze ak dilegde bakylsyn, Toyun ucin gadym dutar tapylsyn, Yerde gezsen yorap yoren akyl sen, Goge cyksan alemgosar,nazenin. 6)Bu pany dunyade sohle sen, sohle, Giden otaglaryn owruler kosge, Gunlerin bir guni nesibe gecse, Tanrym seni bagta gosar, nazenin.

Köneler, Guccitm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir