ertir.comda bir agza sowgat ugradaýyn diýip girdim welin, asyl onuň doglan güni ekeni şu gün, tötänlik bolýaraý käteler.

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir