Indi göz ýa$ dökme, geli$mez merde( Pälwan aýtýar gowy aýdym ekeni)

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir